computer lang

Tussentijdse investeringen

dinsdag 5 januari 2021

Stel u heeft een taxatierapport laten maken door de specialisten van Von Reth en u wilt tussentijds investeren of desinvesteren. Bent u dan meteen onder verzekerd? Of gaat u dankzij een desinvestering teveel premie betalen? Dit hoeft natuurlijk niet. Wel is het belangrijk om een investering vast te leggen in een zogenaamd supplement in uw verzekeringstaxatie. Afhankelijk van het soort investering adviseert Von Reth u graag wat u moet met uw taxatierapport met betrekking op de investering of een desinvestering.

Doel van de investering

Bij investeringen is het belangrijk om na te gaan wat het doel is van de investering. Indien het gaat om een uitbreidende investering wordt een supplement toegevoegd aan uw taxatierapport van hetgeen waarin geïnvesteerd is. Uw premie wordt dan opnieuw berekend en u bent niet onder verzekerd of bij een desinvestering betaalt u niet teveel premie. In het geval van een vervangende investering hoeft u in principe niets te doen. U bent immers al verzekerd voor de herbouwwaarde van het gebouw of nieuwwaarde van de inventaris.

Wat gebeurt er bij een hertaxatie?

Wanneer uw rapport van de verzekeringstaxatie is verlopen wordt er een hertaxatie gedaan en een rapport opgesteld waarin de supplementen wel zijn opgenomen. Bij een hertaxatie gaat de taxateur niet uit van “ oude bedrag plus supplementen” en dan kijken wat er uit komt. De verzamelde bouwkundige data (afmetingen, bouwaarde, constructie, bereikbaarheid etc.) worden opnieuw tegen de op dat moment relevant geachte bedragen uitgerekend en dat wordt dan de nieuwe waarde. Voor de bedrijfsinventaris wordt de oude opname herzien met alle mutaties en worden alle prijzen opnieuw vastgesteld.

Deel dit bericht via

Certificeringen