Elementenbegroting

vonreth bureaus

Een elementenbegroting is een gestructureerde begroting waarbij met niveaus gewerkt wordt. Een gebouw bestaat uit bouwelementen, die in basis hoeveelheden (m2, m3 e.d.) worden uitgedrukt. Zo ontstaat een gestructureerde opbouw waarbij men op bouwdeel niveau de begroting kan nalopen.

Certificeringen