Herbouwwaarde

vonreth bureaus

Het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw, op dezelfde locatie en naar constructie en indeling gelijkwaardig, onmiddellijk na de gebeurtenis, met inbegrip van architecten-honorarium, kosten voor advies, tekeningen en toezicht tijdens de bouw, leges enz.

Certificeringen