Waarde economisch verkeer

modern pand

Onder de waarde in het economisch verkeer* wordt verstaan: "de prijs die bij aanbieding van de zaak, ten verkoop op de meest geschikte wijze na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde, daarvoor zou zijn besteed".
* is qua uitkomst synoniem aan successiewaarde

Certificeringen