Dagwaarde

vonreth bureaus

Het bedrag dat een object bij onderhandse verkoop redelijkerwijs zal kunnen opbrengen nadat de verkoper het object, na beste voorbereiding en op de voor dit soort objecten meest gebruikelijke wijze, in de markt heeft aangeboden, uitgaande van een prijspeil dat door ondergetekende wordt ingeschat indien er sprake is van een redelijke normale handel.

Certificeringen