Vorkclausule

vonreth bureaus

Door toepassing van de vorkclausule wordt het verzekerd bedrag van een brandverzekering gebaseerd op de herbouw in de oude toestand van de verzekerde opstallen, terwijl de schadevergoeding wordt gemaximeerd tot een gedeelte daarvan. De premie is verschuldigd over het bedrag dat ligt tussen de volle herbouwwaarde en de maximale uitkering. De vorkclausule wordt toegepast wanneer vaststaat dat de verzekerde bij een totaalschade niet tot (volledige) herbouw zal overgaan. Bij de FAQ treft u een uitgebreide toelichting aan op de vorkclausule.

Certificeringen