Artikel 7:960 B.W.

vonreth bureaus

"De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij duidelijk in een voordeliger positie zou geraken. De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak tot stand gekomen krachtens een aan een deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van partijen overeenkomstig het advies van een deskundigeā€.

In de FAQ vindt u een duidelijke uitleg over de werking van dit artikel met betrekking tot uw polis.

Certificeringen