noah-buscher-x8ZStukS2PM-unsplash

Wat is duurzaamheid waard?

dinsdag 5 januari 2021

Duurzaamheid bedrijfspanden: het waarderen waard!

Rekening houden met duurzaamheid is een trend die we veel terug zien in de huidige markt. Uiteraard speelt deze tendens ook door in de taxatiemarkt. Wist u al dat er bij een taxatie van een duurzaam gebouw ook rekening wordt gehouden met de waarde van duurzaamheid?

Kort gezegd: bij de berekening van de waarde van een duurzaam pand wordt de factor duurzaamheid verdisconteerd, door gebruik te maken van hogere waardes. Hierdoor valt de waardering van een duurzaam pand die tot stand komt middels een taxatie, in veel gevallen hoger uit dan van een niet duurzaam pand.

Een klein voorbeeld : bij een bedrijfseconomische taxatie van een pand wordt vaak de huurwaarde methode gebruikt. De toegepaste yield (factor) wordt nu verhoogd, vanwege de gepercipieerde of bewezen duurzaamheid. Wat betekent dat voor een taxatierapport met een financieel/fiscaal doeleinde? U raadt het al, de waarde bij een overname of een gedwongen verkoop ligt hoger. Houd daar rekening mee wanneer u een taxatierapport laat opstellen. Laat u anders adviseren door een taxateur met veel ervaring en een brede kennis van de markt.

Deel dit bericht via

Certificeringen